Från datorskärm till vildmarkscharm

Vi har lärt oss om naturens positiva inverkan på oss människor. Japanerna kallar det för Skogsbad. Men vi har så varierad natur här uppe så vi kallar det för Fjällbad. När du lagt undan mobilen kan du njuta mera av Fjällbadet – kom med på digital detox.

Vem vet vilka möten som kan ske i naturen…

Stäng av mobilen – övning 1.

Följ med guiden till jättegranen som är jordbrukets eget naturreservat. Ta så fram mobilen och stäng av den. Se skärmen bli tyst och svart. Göm så mobilen i fickan och öppna dig för det som redan fanns här på platsen innan du anlände. Gör det bekvämt för dig så att du kan lyssna och se, känna och lukta. Betrakta det du kan bli varse runt om dig. Betrakta dig själv och låt ditt inre komma till ro. Betrakta din egen uppmärksamhet. Låt andningens rytm komma och gå. Låt livet leva.

Var uppmärksam – övning 2.

På vår dialekt finns ett uttryck som heter att ”annvara” något. Det betyder kort och gott att vara uppmärksam på. 

Vem vet vilka möten som kan ske i naturen…

Annvara fågeln som flyger, annvara lövet som hänger i sitt fäste på en gren. Annvara en vindpust, en solstråle och alla de granbarr som ligger här under jätteträdet. Trädet som är jordbruksföretagets eget naturreservat. Jättegranen.

Sitt här med din guide under grenarna i det rum som trädet skapat åt oss under hundratalet år. Lyssna så på guidens anvisningar och sedan på berättelserna om de människor som flyttade hit och bara hade en gran att leva under. Hur de delade utrymmet med sina kreatur, med verktygen och med matvarorna. Hur de bit för bit formade en gård att leva på, byggnader, verksamheter, hushållning, kultur och samarbeten. Hur ett hållbart samhälle föddes.

Annvara dessutom platsen som den är, som ett rum för dig att sitta i. Din uppmärksamhet gör att en kort stund kan upplevas som vore den fylld med närvaro, din närvaro. Och där kan du dela alla upplevelserna samtidigt – vindens ljud, fåglarnas uttryck, vädrets skiftningar och din egen andning. En närvaro du bygger på en bädd av granbarr.

Skogsbad vid foten av fjällen – övning 3.

Digital Detox handlar om att vända sig bort från sin upptagenhet med det digitala livet – för att annvara det som redan fanns där, men som vi inte var medvetna om. Vi tycker att naturen är den bästa platsen att öva sig på detta. Naturen ger dig utrymmet, som  ger dig inrymmet.

Vem vet vilka möten som kan ske i naturen…

Nu fortsätter vi utflykten till någon annan plats där du kan återvinna dig. Det är en guidad tur, som givetvis har en retur, det ser din guide till. På platsen vi valt sitter vi vid elden, lägerelden. Och runt om lägret finns egna gläntor och granar att besöka. Efter några enkla anvisningar väljer du själv att gå åt det väderstreck du valt och hittar en plats som blir din egen – åtminstone för en stund. Ligg ned, sitt ned, stå kvar eller gör en liten slinga att vandra. Ta kontakt med en växt, lyssna till vad den kan lära dig. Stanna upp. Stilla dig. Och låt naturen bada dig.

Övningen avbryts efter en tid och alla samlas kring lägerelden igen. Den som vill delar med sig av något av vad man upplevt och när vi är klara går vi tillbaka. 

Vem vet vilka möten som kan ske i naturen….

Välj därefter en av våra alternativ för att göra flera övningar.

Vi går igenom några av våra förslag med dig. Förslag på enkla turer i vår egen skog, eller dagsturer på Ammarnäs Närleder. Övernattningsturer i Ammarnäsfjällen. Kulturella guidningar på några av besöksmålen i området. Utbildning i hur man förbereder sin egen fjällvandring. Övningar i att meditera, sittande eller stående. Och hur man stillar sig för att tänka på sina anhöriga – en kafékväll med att skriva vykort.

Vi har enkla kojor för dig som vill bo utan elström en tid – där du får bära ved och vatten och leva enkelt.  Det finns också modernare logi där både TV och dusch ingår, men vi utmanar alla att lägga undan datorer och mobiler. Vill du, så kan vi låsa in dem i kassaskåpet en tid. 

Tror du att Digital Detox – DD – kan vara ett innehåll för dig på semestern? 

Vindelåforsens Stugby kan bli ditt basläger för utflykter och guidade turer.

Om du vill veta mera om DD – kontakta oss, Urban Berglund och Christina Öster, via vårt kontaktformulär på denna hemsida, eller ring Urban på 070-6110301 under kontorstid.

Read More