Detta är en karta över Ammarnäs från 1998,  designad av konstnären Marita Norin. Det finns saker som inte förändras – och några som har förändrats – sedan dess.

 

Fjällbyn Ammarnäs ligger där Vindelälven och Tjulån möts, vid sjön Gautsträsk. De två älvarnas möte bildar ett näs, som kallas Hemnäset. Det är samma ord som ”näsa” och det blir enkelt att berätta hur man formade namnet en gång på artonhundratalets slut. Huvudet är Ammarfjället och näsan är mötet mellan Tjulån och Vindelälven. Jag brukar klappa mig på huvudet och säga Ammarfjället och sedan peka på näsan och säga Ammarnäs. Nu vet ni var byns näsa finns.

Hemnäset är så nära en gammal byakärna som vi kommer. Det är byns ”Gamla Stan”. Och äldsta bevarade huset sägs vara byggt 1832.

En av de viktiga landmärkena i byn är Potatisbacken. En moränkulle som istiden formade och som nybyggarna började odla upp, kanske så tidigt som 1840. Backen skyddade potatisplantorna mot frosten och snart hade man odlat upp hela kullen. Så backen har varit potatisland i 170 år…. Potatisbacken.

Konstnären Marita Norin gjorde 2004 en bronsmedalj för att hedra nybyggarnas odlarmöda – vi kallar den ibland ”Pärbacksgubben”. På medaljen avbildas den förste odlaren och även en berättelse om odlingen idag. Det kan du se på hemsidan för Skulpturum och där kan du också köpa souveniren i brons i en webshop. Det är också Marita som gjorde kartan i ett turistprojekt 1998. Samma karta, men förnyad, finns vid infarten till byn så att besökare kan navigera sin bilkörning.

Bronsmedaljen för att hedra nybyggarnas odlargärning i Potatisbacken.

 

Ammarnäs blev en by tack vare nybyggarna, men samerna ville även de markera att platsen var central och därför begärde man, 1854, att byn skulle vara kyrkans plats.  1858 blev så kapellet i Ammarnäs platsen dit man skulle resa för att uppfylla sin kyrkoplikt. Åtminstone så länge har byn varit en mötesplats för samer och nybyggare. Där har man mötts på kyrkhelgerna och det har varit en central plats för både jordbruket och renskötseln. Precis som Tjulån och Vindelälven möts här, har två kulturer haft sin mötesplats här.

Sameföreningen i Ammarnäs och Ammarnäs Hembygdsförening är dagens förvaltare av den samiska kulturen och av nybyggarkulturen. Det är två lokala museer/kulturverksamheter som bär områdets själ vidare. Vi har också ett tredje museum i byn. Det är Naturum, utställningen över flora och fauna i Vindelfjällens Naturreservat. Där kan man lära sig om de djurarter och växter som bland annat gjorde att Sverige valde att skydda Vindelälven från vattenkraft utbyggnad och att göra ett stort område av fjällen till naturreservat.

Så Ammarnäs är viktigt för Samerna, för Nybyggarna och för Sverige.

Turismen kom till byn i början på 1940-talet. Då blev också landsvägen klar, ända från Sorsele till Ammarnäs.  Ammarnäs har nu blivit viktigt även för sommarstugeägare och för turister som firar sin semester hos något av de många turistföretagen på orten. Även om renskötseln fortfarande är den starkaste näringen i området, sett till årsarbeten, så är turismen livskraftig.

Vill du veta vad som är på gång i Ammarnäs så kan du gärna besöka en hemsida som brukar sammanfatta det mesta. Därifrån kan du sedan söka dig vidare till de företag eller föreningar som erbjuder det som du söker.