Följ regler och anvisningar

Närmast fjällbyn Ammarnäs gäller 30 km per timme:

  • När du kommer norrifrån och åker in på Vindelälven vid Vindelåforsen (Höbäcksleden)
  • När du kommer västerifrån och vid Tjulån närmar dig avfarten till Macken (Kungsleden via Tjulträsket)
  • När du kommer österifrån längst Gautsträsket vid sammanflödet mellan älvarna (Bertejaureleden och Vindelälvsleden)
  • När du kommer söderifrån och ser södra Kungsledsparkeringen (Leden mot Aivak och Äivisåive)

Våra leder är bra, så du har säkert försökt köra 70 km i timmen. Så det är bra att jag påminner dig, att då du ser bebyggelsen, då ska du sakta in. Och det är skyltat.

I centrala Ammarnäs gäller särskilda regler

Genom ett beslut i Sorsele Kommun så får snöskoter framföras från din egen uppställningsplats och till skoterled, samt tillbaka hem igen. Detta är ett undantag från gällande bestämmelser och ger dig möjligheten att – från 1 december till 30 april – köra på några av tätortens vägar för att ta dig ut till skoterleden. På en karta ser du var de helt förbjudna vägarna går och var det finns anslutningsspår från skoterlederna och in i tätbebyggt område. Kör inte fortare än 20 km/timmen i tätorten.

Vad gäller vid Bertejaure Gård?

Vår stugby i Ammarnäs ligger straxt utanför det regleringsområde som berörs av beslutet. Här är det jag, i egenskap av markägare, som bestämmer. Och jag följer det generella förbud för snöskoterkörning på privat mark som råder i svensk lag. Kör inte skoter på mitt hemman.

Kanalisering av skotertrafiken.

Vi har en kanal för skotrarna från Kungsleden på Vindelälven och upp till Vindelåforsens Stugby – det är anslutningen till och från min anläggning. Anslutningsleden korsar Nolsivägen på ett ställe och där får du vara försiktig. Det är stopplikt för skotern och du vet väl att passagerare på ditt ekipage får stiga av och gå istället för att åka. Efter korsningen har du några hundra meter kvar. Spåret går västerut och svänger sedan norrut, inåt stugbyn till. Du kommer fram vid vår Bastu, mitt i stugbyn. Parkera där, om du inte har hyrt en egen stuga hos oss.

Kanaliseringen av skotertrafiken i Ammarnäs-området sker genom skoterleder. Du kan åka på leder i alla väderstreck och det är en service som kostar. Se till att betala för skötseln genom att skaffa ledbevis.

Fiskecampen

Vår fiskecamp i Bertejaure går att nå med snöskoter. Skoterled går alldeles utanför på sjön och jag brukar trampa ett spår åt dig fram till stugan. På sjön är åkningen fri, men i skogen bakom kojan är det mitt hemman och där gäller samma lag som i byn. Kör inte skoter på mitt hemman.

Bertejaure Gård är sponsor av spår och leder i området. Även Georgsvägen, traktorvägen till Bertejaure som min pappa byggde, är en sponsor till skoterlederna. Som ortsbo stöder jag all skoterkörning på lederna. Kartor och information om skoterlederna går att hitta på hemsidan för Destination Ammarnäs.

Skoter och hållbar utveckling

Det är en gåta för mig att man tar med sig bensin till ett naturreservat bara för att förbruka den på sin semester. Jag har inga erbjudanden för den som bara vill ”köra skoter”. Har ni den fritidssysslan så ber jag er bo någon annan stans.

I min värld är en snöskoter ett arbetsredskap. Jag sköter stugor, hämtar och lämnar ved, byter utrustning, transporterar byggmaterial, sköter min skog och bevakar sportfisket.

Det är väl värt besväret att besöka Örnbo.

För dig som gäst kan snöskotern vara ett transportmedel som tar dig till en fin plats för en utflykt, tar dig till min fiskecamp eller ger dig möjligheten att se hela vår fina natur från toppen av ett berg – dit du åkt via en markerad eller pistad led.

Fråga mig gärna om olika utflyktsmål eller klicka på länken här:

Välkommen till Bertejaure Gård om du vill följa de pistade lederna med din skoter för att göra utflykter eller åka på en fisketur.

Ja, boka gärna en koja vid fjällsjön Bertejaure även om du bara vill grilla korv, måla en tavla, läsa dina deckare, vara i fred en stund – och inte alls fiska. Har du ingen egen skoter kan jag skjutsa upp dig så du får njuta av platsen. Ved och husgeråd finns på platsen. Ta med mat och varma kläder.