Om Vår Plats På Jorden och företaget Vindelåforsens Stugby

Bertejaure Gård startade med Josef Gustafsson från Kraddsele som 1881 blev ägare till hemmanet vid sjön Bertejaure. Min farfar Engelbert Berglund var den sista bonden i min gren av familjen. Han var verksam som bonde på denna vår plats på jorden och såg sina fyra barn flytta ut i världen – men några av dem kom tillbaka.

Min pappa Georg Berglund flyttade hem efter fyllda femtio år och startade Vindelåforsens Stugby med min mor, Ingrid. Det var turismen som skulle ge framtiden en chans – och mina föräldrar hade bra år från 1980 till 1990.

Jag kom hem då jag var trettiofem. Mamma och pappa behövde gå i pension och någon borde ta över stugbyn. Så det gjorde jag. Jag hade en plats på jorden – men kunde jag leva på turismen?

Nu, efter trettio år på hemmaplan så kan jag svara både ja och nej på den frågan. Turismen kan vara en del i en överlevnad och utveckling i glesbygden. Men inte hela svaret. Det är dags för GÅRDEN att återuppstå som ett samlingsbegrepp för allt det man behöver göra för att kunna bo kvar och verka på orten.

Välkommen till Bertejaure Gård.

Urban Berglund, Hemmansägare