Västra Bertejaure sett från Breidabäcksviken sommaren 2017. Foto: Michael Muller.

Vi har lärt oss om naturens positiva inverkan på oss människor. Japanerna kallar det för Skogsbad. Men vi har så varierad natur här uppe så vi kallar det för Fjällbad

Steg 1.

Följ med guiden till jättegranen som är jordbrukets eget naturreservat. Ta så fram mobilen och stäng av den. Se skärmen bli tyst och svart. Göm så mobilen i fickan och öppna dig för det som redan fanns här på platsen innan du anlände. Gör det bekvämt för dig så att du kan lyssna och se, känna och lukta. Betrakta det du kan bli varse runt om dig. Betrakta dig själv och låt ditt inre komma till ro. Betrakta din egen uppmärksamhet. Låt andningens rytm komma och gå. Låt livet leva.

På vår dialekt finns ett uttryck som heter att ”annvara” något. Det är kort och gott att vara uppmärksam på. Annvara fågeln som flyger, annvara lövet som hänger i sitt fäste på en gren. Annvara en vindpust, en solstråle och alla de granbarr som ligger här under jätteträdet. Trädet som är jordbruksföretagets eget naturreservat. Jättegranen.

Sitt här med din guide under grenarna i det rum som trädet skapat åt oss under hundratalet år. Lyssna så på guidens anvisningar och sedan på berättelserna om de människor som flyttade hit och bara hade en gran att leva under. Hur de delade utrymmet med sina kreatur, med verktygen och med matvarorna. Hur de bit för bit formade en gård att leva på, byggnader, verksamheter, hushållning, kultur och samarbeten. Hur ett hållbart samhälle föddes.

Annvara så platsen som den är, som ett rum för dig att sitta i, en kort stund som kan bli en evighet i närvaron du delar med vindens ljud, fåglarnas uttryck, vädrets skiftningar och din egen andning. En närvaro du bygger på en bädd av granbarr. En närvaro du kan annvara.

Steg 2.

När vi pratar om Digital Detox, så pratar vi om att UPPLEVA. Vi har identifierat något som stör och hejdar oss i att vara medvetna i vardagen – mobilen. Digital Detox handlar om att vända sig bort från sin upptagenhet med det digitala livet – för att annvara det utrymme som fanns där, men som vi inte var medvetna om. Vi tycker att naturen är den bästa platsen att öva sig på detta. Naturen ger dig utrymmet, som  ger dig inrymmet.

Nu fortsätter vi utflykten till någon plats där du kan återvinna dig. Det är en guidad tur, som givetvis har en retur, det ser din guide till. På platsen vi valt sitter vi vid elden, lägerelden. Och runt om lägret finns egna gläntor och granar att besöka. Efter några enkla anvisningar väljer du själv att gå åt det väderstreck du valt och hittar en plats som blir din egen – åtminstone för en stund. Ligg ned, sitt ned, stå kvar eller gör en liten slinga att vandra. Ta kontakt med en växt, lyssna till vad den kan lära dig. Stanna upp. Stilla dig. Och låt naturen bada dig.

Övningen avbryts efter en tid och alla samlas kring lägerelden igen. Den som vill berättar något av vad man upplevt och vi går tillbaka till utgångspunkten vid Vindelåforsens Stugby. 

 

Steg 3.

Vi går igenom några av våra förslag med dig. Förslag på enkla turer i vår egen skog, eller dagsturer på Ammarnäs Närleder. Övernattningsturer i Ammarnäsfjällen. Kulturella guidningar på några av besöksmålen i området. Utbildning i hur man förbereder sin egen fjällvandring. Övningar i att meditera, sittande eller stående. Och hur man stillar sig för att tänka på sina anhöriga – en kafékväll med att skriva vykort.

Vi har enkla kojor för dig som vill bo utan elström en tid – där du får bära ved och vatten och leva enkelt.  Vi har också modernare logi där både TV och dusch ingår, men vi utmanar alla att lägga undan datorer och mobiler. Vi kan låsa in dem i kassaskåpet om ni vill. 

Tror du att Digital Detox – DD – kan vara ett innehåll för dig på semestern? 

Vindelåforsens Stugby kan bli ditt basläger för utflykter och guidade turer.

Om du vill veta mera om DD – kontakta oss, Urban Berglund och Christina Öster, via vårt kontaktformulär på denna hemsida, eller ring Urban på 070-6110301 under kontorstid.

About The Author: baAdmin

Jag är dramapedagogen som flyttade hem till fjällen och nu bygger upp Bertejaure Gård tillsammans med Christina Öster.