Detta är en karta över Ammarnäs från 1998. Om du ser på marken framför den stora renen så ser du var Vindelåforsen är placerad. Det är söder om renen som området jag pratar om finns.

Tomter till salu.

Vindelåforsens Stugby ligger inom det område som kallas “Nolsia” (uttalas med ett tjockt “L”) – eller “norra sidan”. Det är alltså Norra Ammarnäs som vi pratar om. Intill stugbyn har jag några tomter till salu.

1. Häggdalsvägen 10 är byggfärdig, marken är beredd och det planlagda området erbjuder VA vid tomtgränsen.

2. Beföringsvägen 5 är nästan byggfärdig, skogen behöver röjas och marken planeras.

3. Nolsivägen 52 B är mark med ett unikt läge och där möjligheterna är många.

Det finns dessutom en möjlighet att köpa ett helt exploateringsområde, som heter Bertejaur 1:22.

Så det här är ingen vanlig annons.

 

Sorsele Bertejaur 1:38 – Gryningstomten

Den här tomten passar er som är morgonpigga och vill upp och möta solen. Utsikt österut – mot Vindelälven.
Jeepen står där huset kan placeras. Den extra marken har skog kvar att röja, bakom jeepen.

Området kallas Häggdalsvägen och är detaljplanerat. Du får bygga en stuga på 100 kvadratmeter och ett garage på 30. Det är nära till elanslutning.

Bertejaur 1:38 ligger på Häggdalsvägen 10 och är en byggfärdig tomt som är på knappa 500 kvadratmeter.

Pris: 195.000 kr

Det finns infartsväg och tomten är markberedd med grävskopa 2015. Nära till vinterplogad väg.  Anslutningsavgift för VA ingår i priset.

Det går enkelt att köpa till 500 kvadrat extra mark i direkt anslutning till tomten. Marken ligger väster om den röjda ytan.

Under 2018 lovar jag ett bra pris på mark att utöka tomten med. Ytan är inmätt på kartan, med rör och koordinater.  Köparen får bekosta en enkel förrättning för att lägga till extramarken till 1:38.

Intressant, eller hur?

 

Sorsele Bertejaur 1:26

Invid stugbyn finns en tomt som jag själv tänkte bygga på en gång i tiden.  Adressen är Beföringsvägen 5 och du delar avfart från Nolsivägen med Vindelåforsens Stugby. Infartsväg till tomten finns. Elanslutning är mycket nära och VA kopplar du på inom ett stenkast.

Tomten har eget taxeringsvärde och är på dryga 900 kvadrat. I dagsläget är marken inte röjd, så skogen står kvar som jag lämnad den. Du kan få platsen röjd för ett rimligt timpris om du vill.

Pris: 195.000 kr.

Kontakta mig för mera info och en karta.

 

Nolsivägen 52 B

Det här är definitivt en plats där du kan både höra och se Vindelälven för Vindelåforsen brusar 100 meter bort.

Nolsivägen 52B. Bilen står där huset kan stå. Kan det finnas enklare plats att bygga på?

Platsen har adressen Nolsivägen 52B och blev till en gång när Nolsivägen byggdes och gruset i grusåsen på platsen behövdes till vägbanan. Kvar blev en färdigplanerad markyta där jag gjort plats för två tomter.

Nolsivägen 52 A är såld och kommer att bebyggas i sommar, 2018.

Är du intresserad av 52 B, tomten bredvid?

Jag erbjuder en tomt på dryga 800 kvadratmeter som från tomtplatsbestämningen har dryga nittio meter ned till älven.

För er som vet hur svårt det är med våra svenska strandskyddsdispenser så har jag ett lugnande besked. Jag har  – två gånger – sökt strandskyddsdispens och fått det. Det senaste beslutet gäller fram till 2019. Så passa på nu, om du ska ha nytta av detta.

Läget är underbart, men du får arbeta en del för att få alla detaljerna på plats för ditt hus. Elanslutningen är mycket nära och kostar inte mycket, sett med dagens mått. VA ligger en bra bit bort och kostnaden för att ansluta sig är bara 15000 kr.  Det som kan bli dyrt är din grävning. Kanske läge då att köpa tomten av mig nu, och samordna grävningen med din granne som börjar gräva sitt VA under sommaren 2018.

Pris: 255.000 kr

Här kan ditt hus stå och detta är utsikten söderut.  Tomten med adress Nolsivägen 52A vid den lilla snöfläcken.

 

Från tomten och utsikt österut, mot Vindelälven. Grannen på Nolsivägen 52C i bild. Och en kulle som ska vara kvar – detta är vad som är kvar efter att grusåsen på platsen användes till fyllning i Nolsivägen.

Hör av dig till mig för att få mera info och beskrivningar, samt foton av platsen.

 

Bertejaur 1:22

Området kring Häggdalsvägen är ett exploateringsområde som etablerades 1994. Halva området är klart för att bebyggas. Tomterna på denna etapp 1, är avstyckade och VA finns förberett i marken.

Andra halvan av området, etapp 2, ingår i detaljplanen för Ammarnäs och har utrymme för ytterligare minst tio tomter för fritidshus. Exploateringsavtal med Sorsele Kommun finns för dig som vill utveckla området vidare.

Pris: värdering pågår och blir klar under augusti 2018.

Hör av dig till mig om du vill veta mera.

Urban Berglund

Vindelåforsens Stugby