Detta är en karta över Ammarnäs från 1998. Den gjordes av konstnären Marita Norin till ett turistprojekt och uppdaterades 2011 för att bli en informationstavla vid infarten till vår by. Ammarnäs är den enda ort som har en akvarell som informationskarta.

Berättardagarna i Ammarnäs brukar vi inleda med en byavandring med start vid Samegården. Så även 2018.

 

Berättelser vid elden – 2018 (1 -3 november)

Berättardagarna i Ammarnäs startades 2017 och blev ett arrangemang som alla ville fortsätta med. Under 2017 blev också den ideella föreningen Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare (AGVV) vald till “Årets Berättarförening” av Berättarnätet Sverige. 

Samtidigt sökte AGVV medel från Europeiska Berättarfederationen (FEST) och beviljades under sommaren ett bidrag för att anlita stadsberättaren Regina Sommer från Aachen i Tyskland. Hennes medverkan är en stor förstärkning av programmet i år. Hon bidrar med ett föredrag, en berättarföreställning och en workshop i att berätta en plats – “berättarguide”.

Berättardagarna förstärks också av att Sorsele Kommun i år är “Årets Kulturkommun” i Västerbotten och att (NBC) det nybildade Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå deltar.

Västerbottensteatern lägger en pjäs i Sorsele den 31/10 och en i Ammarnäs den 3/11 och NBC förlägger en workshop i Ammarnäs den 3/11.

Här finns en pdf – BVE 2018 – med beskrivning av hela programmet.

Årets tema: Att komma hem.

Temat för Berättardagarna 2017 var “Kusliga historier” och årets tema är “Att komma hem”.

Det kommer att vara två offentliga berättarkaféer på kvällstid. Där kan du själv bidra med någon berättelse som passar in under temat. Varje berättarkafé har en ordfördelare som du tar kontakt med, i förväg eller spontant på kvällen. Berättarkaféer är öppna tillställningar.

Arrangör är Vindelåforsens Stugby

Den ideella föreningen AGVV utsåg Vindelåforsens Stugby att arrangera årets dagar och detta sker i samarbete med SENSUS Studieförbund samt många andra lokala, regionala, nationella och internationella partners.

Välkomna till Berätelser vid elden 2018.

Urban Berglund

Vindelåforsens Stugby